Auteursrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot deze website behoren toe aan RTS. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RTS is het niet toegestaan om, behoudens de uitzonderingen bepaald in de Auteurswet 1912, enig deel van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

BOIP

Rotterdam Taxi Service RTS staat ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

 • Afschrift uit het merkenregister Inschrijvingsnummer
  1381925
 • Nummer en dagtekening (dag en uur) van het depot
  1381925 / 19-09-2018, 21:21
 • Vervaldatum
  19-09-2028
 • Naam en adres van de houder
  Rotterdam Taxi Service RTS Strevelsweg 14B
  3075 AJ Rotterdam,
  Nederland
 • Naam en adres van de gemachtigde of vermelding van het correspondentie-adres van de houder
  (Verborgen in verband met privacyrechten)
 • Afbeelding van het beeldmerk

 

 • Classificatie van de beeldelementen, type merk, kleuren, onderscheidende elementen
  CFE 7.1.24;26.3.2-3 geel; zwart; wit
 • Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten
  Kl 9 Apps voor mobiele telefoons voor het reserveren van taxi's
  Kl 39 Diensten van een taxi-onderneming; vervoer van personen en goederen, met name in taxi's, limousines en bussen; verhuur van vervoermiddelen; bemiddeling bij het reserveren van vervoer; touringcar-diensten, te weten het vervoeren van personen en goederen; vervoer van goederen en personen; verhuur van auto's en taxi's; laden en lossen van goederen; taxidiensten; passagiersvervoer; reizigersvervoer; personenvervoer; taxitransport; taxi-reserveringdiensten via mobiele applicaties; vervoer van reizigers per taxi; taxivervoer voor personen in rolstoelen
 • Klasse-opsomming (00 = tot en met)
  09 39
 • Datum inschrijving
  20-09-2018
 • Oppositietermijn
  Van 20-09-2018 tot en met 20-11-2018
 • Publicatiedatum van de inschrijving
  20-09-2018
 • Status
  Beoordeling op absolute gronden in orde

Rotterdam Taxi Service RTS en Rotterdam Taxi Centrale RTS zijn de enige bedrijven die wettelijk geregistreerd staan onder de handelsnamen "Rotterdam Taxi Service RTS" en "Rotterdam Taxi Centrale RTS" bij de Kamer van Koophandel (KvK). Het gebruik van onze handelsnamen, logo's, of enig ander identificerend kenmerk van ons bedrijf door anderen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verboden en strafbaar onder de geldende wetgeving.

Alle inhoud op deze website is beschermd door het auteursrecht. Geen enkel deel van deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, grafische elementen en andere multimedia-onderdelen, mag worden gereproduceerd, gekopieerd, gedownload, opgeslagen in een informatiesysteem, openbaar worden gemaakt of op enige andere wijze worden gedupliceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechteigenaar, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de Nederlandse Auteurswet.

Elk ongeoorloofd gebruik, reproductie of verspreiding van de inhoud op deze website kan leiden tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid, zoals bepaald door de relevante bepalingen van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (Burgerlijk Wetboek) en de Auteurswet. De auteursrechteigenaar behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van enige inbreuk, waaronder, maar niet beperkt tot, het verkrijgen van een gerechtelijk verbod, schadevergoeding en juridische kosten, evenals tegen het adverteren onder deze handelsnamen op het internet of elders.

Voor vragen over het gebruik van de inhoud op deze website kunt u contact opnemen met de auteursrechteigenaar volgens de contactinformatie verstrekt op de website.

Copyright © 2015-2024 Rotterdam Taxi Service RTS. Alle rechten voorbehouden.