Privacybeleid

1. Bedrijfsgegevens:

  • Naam: Rotterdam Taxi Service RTS
  • Website: https://rotterdamtaxicentrale.nl/
  • Inschrijfnummer KVK/Handelsregister: 64749010
  • BTW-nummer: NL855816168B01

2. Telefoonnummer:

Uw telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt voor essentiële communicatie en niet voor commerciële doeleinden. Wij waarborgen de vertrouwelijkheid en delen uw nummer niet zonder uw toestemming, tenzij wettelijk vereist.

3. E-mailadres:

Onder de voorwaarden van een afgesloten overeenkomst hebben wij, tenzij u bij het verstrekken van uw gegevens verzet heeft aangetekend, de mogelijkheid om u voorstellen te doen met betrekking tot vergelijkbare producten en diensten. Het moment van gegevensverstrekking markeert de gelegenheid waarop u de optie heeft om bezwaar te maken. Bovendien heeft u bij elke vorm van communicatie de kans om onder dezelfde voorwaarden bezwaar aan te tekenen tegen verdere gebruik van uw e-mailadres. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt voor relevante communicatie. Wij beschermen de vertrouwelijkheid en delen uw adres niet zonder uw toestemming, behalve indien wettelijk vereist.

4. Postadres:

Uw postadres wordt alleen gebruikt voor noodzakelijke correspondentie en uw aanvraag. Wij waarborgen de vertrouwelijkheid en delen uw adres niet zonder uw toestemming, behalve indien wettelijk vereist.

5. Persoonsgegevens:

Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en willen u informeren over hoe wij deze verwerken. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor specifieke, rechtmatige doeleinden, en we beperken het gebruik ervan tot wat strikt noodzakelijk is. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

6. Overdracht en ontvang van gegevens:

a. Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, verzekeren wij u dat deze gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden zonder uw expliciete toestemming. In het geval van gegevensoverdracht naar derden voor specifieke doeleinden, zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoen aan strikte privacy- en beveiligingsnormen.

b. Om het verlies, onrechtmatig gebruik of ongeoorloofde wijziging van deze informatie te voorkomen, hebben wij strikte beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd. Onze systemen zijn ontworpen met de nieuwste beveiligingstechnologieën om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

7. Opslagsbeleid gegevens:

Uw gegevens worden zorgvuldig opgeslagen op beveiligde servers, waarbij wij strenge maatregelen hanteren om de vertrouwelijkheid en ongeschondenheid te waarborgen. De opslag is in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Wij bewaren uw gegevens alleen voor de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is. Toegang tot uw opgeslagen gegevens is beperkt tot geautoriseerd personeel en eventuele derden die betrokken zijn bij de uitvoering van specifieke taken.

8. Toegangsbeleid gegevens:

Op aanvraag verstrekken wij bezoekers van onze website informatie over de persoonsgegevens die wij van hen verwerken. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden gecorrigeerd, aangevuld of verwijderd. Indien u toegang wenst tot deze informatie of uw persoonlijke gegevens wilt verbeteren, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen op het onderstaande adres. Wij staan klaar om u te assisteren en zorgen ervoor dat uw gegevens nauwkeurig en up-to-date zijn.

9. Contact

Indien u wilt reageren op ons Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid te allen tijde kan worden gewijzigd. Eventuele aanpassingen zullen hier worden gepubliceerd, en indien van toepassing, wordt u hiervan op de hoogte gesteld via e-mail.